Den zdraví

V rámci akce na podporu zdraví zaměstnanců se na konci listopadu uskutečnil Den zdraví, který probíhal ve spolupráci se společností QMI Centrum prevence.

Během pátečního dne jsme se s kolegy měli možnost využít hned několik stanovišť, které nám pomohly zodpovědět otázky týkající se našeho zdravotního stavu. 

V prostorách společnosti probíhalo vyšetření zraku, dále diagnostika tělesných parametrů (kosterních svalů, tělesného tuku, minerálních látek a vody) na přístroji InBody. Velký zájem zaznamenalo stanoviště fyzioterapie, kde probíhalo posouzení stavu pohybového ústrojí spolu s masáží a cviky pro zlepšení stavu. Poslední stanoviště bylo určeno pro diagnostiku a doporučení týkajících se ortopedických vad nohou. O akci byl velký zájem a do budoucna plánujeme obdobnou akci zopakovat.

Přejít nahoru